Lidia Geringer de Oedenberg

Poseł do Parlamentu Europejskiego

  english version english version
 

 

Wywiady...

Wywiady w mediach zagranicznych
 1. Wywiad dla szwajcarskiej telewizji (Télévision Suisse Romande) udzielony z okazji organizowanego w Szwajcarii referendum w sprawie wprowadzenia swobodnego przepływu osób z nowych krajów Unii Europejskiej. 25.09.2005
 2. Wywiad dla szwajcarskiego radia "Lausanne" na temat "Przyszłość Unii Europejskiej i losy traktatu konstytucyjnego", 31.01.2006
 3. Wywiad dla holenderskiej stacji telewizyjnej TeleacNOT do programu edukacyjnego publicznej telewizji Nederland 2 na temat pracy parlamentarnej i bieżących prac PE. 16.05.2006
 4. Wywiad dla francuskiego radia Radio France w ramach programu kulturalnego France Culture poświęconego m.in. aktualnościom politycznym w Europie. Udział w panelu dyskusyjnym z publicystą Gazety Wyborczej - Romanem Graczykiem na temat aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. 08.06.2006
 5. Wywiad dla telewizji szwajcarskiej (Television Suisse Romande) w sprawie rządowego programu pomocy Szwajcarii dla dziesięciu nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Rząd w Bernie postanowił przeznaczyć miliard franków na programy spójnościowe, które mają zmniejszyć różnice dzielące zachód Europy od dziesięciu przyjętych w 2004 roku nowych członków Unii. Blisko połowa z tej sumy trafi do Polski. 26 listopada odbyło się referendum, w którym Szwajcarzy zgodzili się na projekt pomocy. 26.11.2006
 6. Wywiad dla telewizji hiszpańskiej Televisión Espanola (TVE) i Programu Europa 2007. Poruszanymi tematami były m.in. polityka Parlamentu Europejskiego w dziedzinie równouprawnienia oraz przygotowania do obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet. 08.02.2007
 7. Wywiad dla francuskiego radia RFI na temat działań Parlamentu Europejskiego w zakresie równouprawnienia w dziedzinie kształcenia - www.rfi.fr/actupl/articles/087/article_510.asp, 09.03.2007
 8. Wywiad dla Radio France na temat Planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010, głosowanego podczas bieżącej sesji plenarnej Parlamentu. Poruszanym tematami były m.in. stosowanie zasady jednakowej płacy za jednakową pracę, zapobieganie przemocy wobec kobiet oraz ustanowienie urlopów ojcowskich. 13.03.2007
 9. Wywiad dla francuskiej gazety "Le Monde" nt. wyzwań stojących przed Prezydencją Francuską, która objęła swą funkcję w Radzie Unii Europejskiej 1 lipca br. oraz oczekiwań Europarlamentarzystów wobec jej działalności w nadchodzących miesiącach - link do wywiadu, 03.07.2008
 10. Wywiad dla francuskiego Radio France International (RFI) na temat oceny rządów braci Kaczyńskich w Polsce www.rfi.fr/radiofr/editions/083/edition_121_20071016.asp, 16.10.2007
Wywiady w mediach polskich
 1. Wywiad dla "Głogowskiego Informatora" zatytułowany "Wykorzystajmy szansę", 07.2004
 2. Wywiad dla "Słowa Polskiego. Gazety Wrocławskiej" zatytułowany "Zapraszam do Brukseli", 28.10.2004
 3. Wywiad dla "Gazety Wyborczej" pt. "Europosłowie przyjęli zaproszenie", 3.11.2004
 4. Wywiad dla "Słowa Polskiego. Gazety Wrocławskiej" pt. "Promuje Dolny Śląsk", 30.12.2004
 5. Spotkanie dyskusyjne zorganizowane we Wrocławiu przez redakcję i wydawcę "Rzeczpospolitej" na temat "Rzeczpospolita w Regionach. Strategia dla Dolnego Śląska w ramach Narodowego Planu Rozwoju" - wystąpienie, 24.01.2005
 6. Strasburg - udział w debacie radiowej dla I Programu Polskiego Radia na temat "Rok w Unii - Podsumowanie", 06.07.2005
 7. Wywiad dla "Gazety Wrocławskiej" pt. "Wskoczyliśmy na głęboką wodę", 11.08.2005
 8. Wypowiedź dla "Gazety Powiatowej-Wiadomości Oławskie" pt. "Wyjazd jak wygrana na loterii", 01.2006
 9. Wypowiedź dla "Autogiełdy Dolnośląskiej" pt. "Samochody to domena mężczyzn", 13.01.2006
 10. Wywiad dla "Panoramy" pt. "Szczera jak Lidia Geringer de Oedenberg", 22.01.2006
 11. Wywiad dla "Panoramy" pt. "Co jest grane w Europarlamencie", 02.04.2006
 12. Wywiad dla "Wsi Dolnośląskiej" pt. "Jesteśmy na początku dobrej drogi", 04.2006
 13. Wywiad dla "Słowa Polskiego Gazety Wrocławskiej" pt. "Weekendy dla wyborców", 13.06.2006
 14. Wywiad dla Regionalnej Telewizji TVP3 z Krakowa na temat: Sytuacji kobiet romskich w Europie, 29.06.2006
 15. Wywiad dla Polskiego Radia we Wrocławiu na temat Dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, 23.08.2006
 16. Wywiad dla "Gazety Wyborczej" pt. "Prymuska", 16.09.2006
 17. Wywiad dla "Gazety Wyborczej - Wysokie Obcasy" odnoszący się do szkalującego artykułu opublikowanego 17 czerwca 2006 r. w gazecie "Fakt" - www.lgeringer.pl/wywiad_gw.htm, 18.09.2006
 18. Wywiad dla "Tygodnika Dzierżoniowskiego" pt. "Profesjonalistka", 17.10.2006
 19. Wywiad dla gazety "Echo Gmin" pt. "Babski problem", 14.11.1006
 20. Wywiad w Parlamencie Europejskim w Brukseli dla Poznańskiego Oddziału Telewizji Polskiej (TVP3 Poznań). Poruszanymi tematami były m.in. przyszłość Europy w kontekście roli euroregionów oraz konsekwencje polskiego veta w sprawie Rosji dla rynku rolnego w Polsce. PSE Lidii Geringer de Oedenberg oraz Józefa Piniora. Tematyka konferencji - "Dwa lata Dolnego Śląska w Unii Europejskiej", 04.12.2006
 21. Wywiad dla gazety "Prawo Europejskie w Praktyce" pt. "Polska w Unii - opinie eurodeputowanych", 01.2007
 22. Konferencja prasowa zorganizowana w Biurze Poselskim Lidii Geringer de Oedenberg we Wrocławiu. Tematem konferencji było seminarium dla dolnośląskich organizacji pozarządowych z udziałem przedstawiciela organizacji charytatywnej "FURNITURE PLUS" z Wielkiej Brytanii - Pani Michelle McKearnon, prezentacja piątego numeru Informatora "Nasz Głos w Europie" oraz informacja o organizowanych konkursach z okazji 50-lecia Traktatów Rzymskich, 10.02.2007
 23. Wywiad dla telewizji TVN 24 na temat założeń głosowanego podczas bieżącej sesji plenarnej Parlamentu - Planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010. Poruszanym tematami były m.in. stosowanie zasady jednakowej płacy za jednakową płacę, ustanowienie urlopów ojcowskich czy uczynienie poszanowania praw kobiet zasadniczym warunkiem w politykach zewnętrznych UE a także szanse realizacji tych postulatów w Polsce oraz pozostałych krajach UE, 12.03.2007
 24. Wywiad dla "30 minut" pt. "Unia wielkich możliwości", 24.08.2007
 25. Wywiad dla "Trybuny" pt. "Trzymam kciuki za Wrocław", 28.09.2007
 26. Wywiad dla "Trybuny" pt. "Prawicowa koalicja kwitnie", 15.10.2007
 27. Udział w debacie telewizyjnej (TVP Wrocław) na temat Europejskiego Instytutu Technologicznego, 09.01.2008
 28. Wywiad dla "Strzelca Opolskiego" pt. "Euro ma wielkie oczy", 22.01.2008
 29. Wywiad dla "Obserwatora" pt. "EIT decyzja o lokalizacji coraz bliżej", 02.2008
 30. Wywiad dla "Trybuny" pt. "Można było zostawi ć furtkę", 12.02.2008
 31. Wywiad dla "Tygodnika Dzierżoniowskiego" pt. "Dojazd do pracy? Samolotem zamiast tramwajem!", 11.03.2008
 32. Wywiad dla telewizji TeDe do programu "Czas dla Wrocławia", 20.03.2008
 33. Wywiad dla "Wiadomości Boguszyckich" pt. "Życie na walizkach", 03.2008
 34. Wywiad dla "Euro 25" pt. "Europejski Instytut Technologii", 03.2008
 35. Wywiad dla "Tygodnika Dzierżoniowskiego" pt. "Korespondencja z Brukseli", 07.04.2008
 36. Rozmowa z Lidią Geringer de Oedenberg, Posłem do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczącą Komisji Prawnej, autorką opinii prawnej dot. EIT, dla portalu www.GlobalEconomy.pl, 08.04.2008
 37. Wywiad dla Radia Zet na temat głosowanego 3 września 2008 podczas sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim raportu Evy -Britt Svensson na temat "Wpływ marketingu i reklamy na równość statusu kobiet i mężczyzn", 03.09.2008
 38. Opole. Udzielenie wywiadów dla regionalnych mediów: TVP3 Opole oraz dla Radia Opole. Pani Poseł poinformowała o swojej pracy w Parlamencie Europejskim oraz odpowiadała na pytania dziennikarzy. 13.09.2008
 
webmaster: Jerzy Lamprecht strona startowa: www.lgeringer.pl ^