kontakt e-mail 

NAWIGACJA
O MNIE
UE
KONTAKT
ARCHIWUM
 

 

Wizyty w Parlamencie w Strasburgu

Indywidualne

Osoby pragnące oglądać sesję plenarną Parlamentu Europejskiego proszone są o:

  • głoszenie się podczas sesji przy wejściu dla odwiedzających,
  • zabranie ze sobą paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy w celu rejestracji.

Liczba osób podczas sesji jest ograniczona, przy czym w każdej sesji można uczestniczyć przez godzinę. Osoby muszą mieć ukończone 14 lat. Wizyta indywidualna w Parlamencie w Strasburgu jest możliwa wyłącznie podczas sesji miesięcznych.

Grupy

1. Podczas sesji miesięcznych

Wizyty informacyjne organizowane są dla grup liczących nie mniej niż 20 i nie więcej niż 45 osób. W drodze wyjątku możliwe jest zorganizowanie wizyty dla liczniejszej grupy.

Wizyta trwa od jednej do dwóch godzin i obejmuje prelekcję urzędnika Parlamentu na temat roli i pracy Parlamentu Europejskiego oraz obserwacji debaty plenarnej z galerii sali obrad plenarnych. W zależności od kalendarza zajęć parlamentarzystów wizyta może być połączona ze spotkaniem z posłem.

W dniu wizyty:

  • grupy proszone są o stawienie się przy wejściu dla odwiedzających na 15 minut przed wyznaczoną godziną,
  • należy zabrać ze sobą dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy.

W dniu zwiedzania:

W święta i dni wolne od pracy wizyty nie odbywają się. Uczestnicy muszą mieć ukończone 14 lat. Wizyty w Parlamencie są nieodpłatne. Wizyty w Parlamencie odbywają się we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

2. Wizyta w Parlamencie pomiędzy sesjami miesięcznymi

Wizyty informacyjne organizowane są dla grup liczących nie mniej niż 15 i nie więcej niż 50 osób. Istnieje także możliwość przyjęcia liczniejszych grup.

Program obejmuje zwiedzanie z przewodnikiem budynków Parlamentu Europejskiego, w tym sali obrad, prezentację materiału audiowizualnego oraz prelekcję urzędnika Parlamentu na temat roli i pracy Parlamentu Europejskiego. Istnieje także możliwość przeprowadzenia bardziej szczegółowej prelekcji.

Zwiedzanie jest nieodpłatne i trwa od półtorej do dwóch godzin. Zwiedzający muszą mieć ukończone 14 lat (chyba, że wydano specjalne zezwolenie). Zwiedzanie odbywa się w języku francuskim, angielskim, włoskim i hiszpańskim. Zwiedzanie organizowane jest wyłącznie w dni robocze.

Ze względu na duże zainteresowanie wizytami w Parlamencie zaleca się składanie wniosków z 4-5 miesięcznym wyprzedzeniem. Wnioski należy przesyłać na adres:

European Parliament
Bureau de Strasbourg
BP 1024 F
F-67070 STRASBOURG Cedex
Fax: 0033/3 88 17 51 84
E-mail: epstrasbourg@europarl.europa.eu

źródło: oficjalna strona PE

 
webmaster: Jerzy Lamprecht strona startowa: www.lgeringer.pl ^