english version english version

NAWIGACJA
O MNIE
UE
KONTAKT
ARCHIWUM
 

 

Wizyty parlamentarne

53. wizyta parlamentarna w Brukseli: 26-29.02.2012

Lidia Geringer de Oedenberg pod koniec lutego zaprosiła pierwszą w 2012 roku grupę Dolnoślązaków i Opolan do Parlamentu Europejskiego. W 53. grupie gości znaleźli się:

 • laureaci konkursów:
  • konkursu internetowego ogłaszanego na stronie www.lgeringer.pl
  • najbardziej elastycznego przedsiębiorcę Dolnego Ślaska organizowanego przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu
  • na najlepszego producenta Miodu Wrzosowego z Borów Dolnośląskich w ramach XII Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina z Przemkowa
  • najpiękniejszy wieniec dożynkowy podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w Stolcu, Dożynek Powiatu i Gminy w Oleśnicy-Jenkowicach, Święta Plonów w Bukowcu, Dożynek Powiatowych w Kotli, Dożynek Gminnych w Udaninie, Festiwalu Tradycji Dożynkowych na Ziemi Kłodzkiej
  • wyróżniający się sportowiec z Dziadowej Kłody
  • XVI Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych:
  • Polskiego Związku Głuchych Oddział Dolnośląski
  • Stowarzyszenia "Pokolenia" z województwa opolskiego
  • Ligi Kobiet Polskich im. Elizy Orzeszkowej w Nowej Rudzie
  • Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - koło w Mysłakowicach
  • Stowarzyszenia Agroturystycznego "Góry Stołowe"
 • samorządowiec z Siekierczyna
 • najlepsi studenci: z Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" z Wrocławia, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oddział zamiejscowy w Głogowie, Państwowej Szkoły Zawodowej w Nysie, Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych ASESOR z Wrocławia
 • nauczyciele z Gimnazjum nr 3 w Oleśncy wyróżniający się w zakresie działań europejskich wydelegowany przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty
 • nauczyciel z Zespołu Szkół nr 1 we Wrocławiu
 • wolontariuszka pomagająca podczas powodzi w Bogatyni
 • honorowy dawca krwi z Bierutowa
 • członkowie Uniwersytetów Trzeciego Wieku we Wrocławiu i Bierutowie
 • strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu
 • osoby, które wylicytowały zaproszenie podczas aukcji charytatywnych w WOŚP w Jaworze, podczas V Oławskiego Zlotu Motocyklistów "Tęczowym Szlakiem" w Oławie, dokonali wpłat i darowizn na rzecz potrzebujących
 • współpracownik SLD z Lubania
 • dziennikarze z pisma Politechniki Wrocławskiej "Pryzmat"

Tradycyjnie grupa zwiedziła tereny wystawowe z Atomium oraz Starówkę z Grand Place, Muzeum Wojny i Łuk Triumfalny, wysłuchała prelekcji w Komisji Europejskiej a następnie aktywnie uczestniczyła w dyskusji. Wyjątkową atrakcją była wizyta w niedawno otwartym multimedialnym centrum dla zwiedzających Parlament Europejskim - Parlamentarium. Po raz pierwszy grupa przybyła na zaproszenie Lidii Geringer de Oedenberg miała okazję przekonać się z jakim rozmachem zaprojektowano tę atrakcję. Możliwości jakie stwarza korzystanie z interaktywnych prezentacji zdumiewa rozmachem i wykorzystaniem najnowszych technologii. Pełni wrażeń goście udali się na spotkanie z Lidią Geringer de Oedenberg, które poświęcone było aktualnym pracom Parlamentu Europejskiego i najbardziej bulwersującym zagadnieniom unijnej polityki m.in. ACTA i szeroko pojmowanej ochronie praw własności intelektualnej. Wszyscy przyznawali, że będą mieli co wspominać z pobytu w Brukseli! 
webmaster: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion strona startowa: www.lgeringer.pl ^