english version english version

NAWIGACJA
O MNIE
UE
KONTAKT
ARCHIWUM
 

 

Wizyty parlamentarne

49. wizyta parlamentarna w Brukseli: 10-13.07.2011

49. wizyta Dolnoślązaków w Parlamencie Europejskim na zaproszenie Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg była ostatnią przed wakacjami. W grupie 46 gości znaleźli się:

 • laureaci konkursów:
  • konkursu internetowego ogłaszanego na stronie www.lgeringer.pl
  • "Moja gmina po 5 latach w Unii Europejskiej" ogłoszonego przez Poseł Lidię Geringer de Oedenberg
  • organizowanego podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki
  • Wrocławskich Spotkań Teatru Jednego Aktora
  • na najpiękniejszy wieniec dożynkowy podczas dożynek województwa dolnośląskiego w Kamieńcu Ząbkowickim (2010)
  • IX Prezentacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży w Lubomierzu
  • konkursu języka angielskiego organizowanego przez Zespół Szkół z Oddziałami integracyjnymi w Głogowie
  • XIII Konkursu Piosenki Francuskiej z Żarowa
  • Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej z Głogowa
 • przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych z Legnicy i Wrocławia
 • najlepsi studenci z Akademii Muzycznej, Akademii Wychowania Fizycznego oraz Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych "Asesor" we Wrocławiu
 • dzieci powodzian z Olszyny
 • wolontariuszka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu
 • osoby wytypowane przez prof. Alicję Chybicką z wrocławskiej Kliniki Transplantologii Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
 • osoby, które wylicytowały zaproszenie podczas aukcji charytatywnych w Kłodzku, Nowej Rudzie i Gryfowie Śląskim
 • samorządowcy z Lubania wspierający Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • przedstawiciel Klubu Honorowych Dawców Krwi z Bierutowa
 • pracownicy Opery Wrocławskiej i Portu Lotniczego im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu
 • działacze SLD z Głogowa
 • współpracownicy i sympatycy z Obornik Śląskich, Oławy, Strzelina, Wrocławia

Grupa wysłuchała prelekcji w Komisji Europejskiej, a następnie wzięła udział w ożywionej dyskusji na temat sposobu wyłaniania komisarzy i pracowników Komisji oraz zasadach funkcjonowania tak złożonego organizmu, jakim jest Unia Europejska. Dolnoślązaków interesowała także Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej widziana z perspektywy Brukseli. Tematem przewodnim spotkania z Panią Poseł w Parlamencie Europejskim była zaś kwestia tworzenia budżetu Unii na nową perspektywą budżetową (nad czym pracuje obecnie Parlament Europejski) oraz kwestia "ciągłości" - prac płynnie przekazywanych sobie przez zmieniających się Komisarzy i Posłów, zawsze z myślą o następcach, którzy będą dbali w kolejnych kadencjach o rozwój i dobrobyt wszystkich członków Unii Europejskiej. Była to cenna dla wszystkich lekcja legalizmu.
Piękna letnia pogoda sprzyjała zwiedzaniu miasta - Starówki z wyjątkowym brukselskim rynkiem "Grand Place", pełnych zieleni terenów wystawowych oraz okolic łuku tryumfalnego i Muzeum Wojny i Motoryzacji. Wieczorem część grupy udała się na plenerowy koncert na Grand Place, gdzie wielkie wrażenie na Dolnoślązakach zrobiło połączenie architektury i muzyki. 
webmaster: Jerzy Lamprecht strona startowa: www.lgeringer.pl ^