Lidia Geringer de Oedenberg

Poseł do Parlamentu Europejskiego

  english version english version
Google
 

Wizyty parlamentarne...

V wizyta parlamentarna w Brukseli: 11-14.07.2005

W lipcu 2005 roku przebywała po raz drugi w Brukseli 46-osobowa grupa mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Z zaproszenia Poseł Lidii Geringer de Oedenberg skorzystali głównie laureaci konkursów o tematyce unijnej organizowanych przez:

  • Lidię Geringer de Oedenberg, ogłoszonego w pierwszym numerze kwartalnika "Nasz Głos w Europie",
  • Młodzieżową Radę Powiatu Dzierżoniowskiego,
  • Dolnośląskie Studenckie Forum Business Centre Club przy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (edycja dolnośląska III Konkursu "Twoja Wizja Rozwoju Przedsiębiorczości"),
  • Gimnazjum nr 1 w Głogowie (V Powiatowy Konkurs wiedzy o Demokracji i Europie dla szkół gimnazjalnych "Obywatel i Europejczyk").

Ponadto w wyjeździe uczestniczyły osoby wytypowane przez Uniwersytet III wieku we Wrocławiu, nauczyciel oraz uczniowie Gimnazjum w Obornikach Śląskich działający w Kole Europejskim, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Brzegu (opolskie), mieszkańcy Namysłowa oraz Wrocławia. Po raz pierwszy w wizycie uczestniczyło 10 przedstawicieli woj. opolskiego.
Uczestnicy wyjazdu zwiedzili siedzibę Parlamentu Europejskiego, wysłuchali prelekcji na temat roli i prac Parlamentu Europejskiego oraz uczestniczyli w spotkaniu z Panią Poseł Lidią Geringer de Oedenberg, Posłem Adamem Gierkiem i Posłem Bogusławem Liberadzkim z grupy PSE.
W drugim dniu wizyty cała grupa została zaproszona na spotkanie z Panią Dyrektor Małgorzatą Lipińską do Biura Regionalnego Województwa Dolnośląskiego w Brukseli, gdzie uczestnicy zapoznali się z pracą Biura na rzecz naszego regionu oraz wysłuchali wykładu na temat: Czym jest i czym zajmuje się Komitet Regionów.
Przy pięknej, słonecznej pogodzie, wszyscy uczestnicy wizyty podziwiali najpiękniejsze zakątki Brukseli.


        

        

        

        

        

        

        

        

źródło: informacja własna

 
webmaster: Jerzy Lamprecht strona startowa: www.lgeringer.pl ^