Lidia Geringer de Oedenberg

Poseł do Parlamentu Europejskiego

  english version english version
Google
 

Wizyty parlamentarne...

IV wizyta parlamentarna w Strasburgu: 11-14.04.2005

W kwietniu 2005 roku przebywała w Strasburgu czwarta grupa Dolnoślązaków. Z zaproszenia poseł Lidii Geringer de Oedenberg skorzystali głównie laureaci konkursu "Różnorodność Europy" ogłoszonego w pierwszym numerze kwartalnika "Nasz Głos w Europie", laureaci projektu "Poznajmy się - kultura muzyczna krajów wstępujących do Unii Europejskiej", a także laureaci konkursów pod patronatem posła Lidii Geringer de Oedenberg ogłoszonych w "Nowinach Jeleniogórskich" i w radio BRW w Wałbrzychu. Ponadto w wyjeździe uczestniczyła grupa nauczycieli WOS wytypowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, pracownicy Zakładu Ogrodniczego w Siechnicach oraz doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego - z Dolnośląskiego Ośrodka Studiów Strategicznych.

Dużym przeżyciem dla uczestników wizyty było obserwowanie historycznej debaty parlamentarnej o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, a dodatkową atrakcją dla wszystkich było zaproszenie na spotkanie w Radzie Europy pod hasłem "Sztuka i Polityka", w którym brał udział m.in. poseł Bronisław Geremek ( z Grupy Liberałów w Parlamencie Europejskim).

Tak jak i podczas poprzednich wizyt, zwiedzano najpiękniejsze zakątki Strasburga, ale tym razem w słonecznej aurze.


        

        

        

        

        

źródło: informacja własna

 
webmaster: Jerzy Lamprecht strona startowa: www.lgeringer.pl ^