Lidia Geringer de Oedenberg

Poseł do Parlamentu Europejskiego

  english version english version
 

 

Noje wystąpienia...

  • O pakiecie telekomunikacyjnym - więcej >>

  • Konkurs - Paszport do Parlamentu Europejskiego - więcej >>

  • 5 lat w Parlamencie Europejskim - więcej >>

  • Unia Europejska a kryzys światowy - więcej >>

  • Eurowybory 7 czerwca 2009 r. - więcej >>

  • Konkurs z okazji 5-lecia Polski w Unii Europejskiej. Nagroda główna - wyjazd do Brukseli - więcej >>

  • "Równe prawa - równa reprezentacja" czyli więcej kobiet w Unii! - więcej >>

  • Wypowiedź Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg na konferencję pt. "Po co nam kobiety w polityce?" organizowanej w Opolskim Urżędzie Marszałkowskim 13 marca 2009 przez Pana Posła do Parlamnetu Europejskiego Stanisława Jałowieckiego oraz Pana Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebestę. Pani Poseł także przekazała swoje przesłanie na konferencję "Równy status kobiet i mężczyzn w Polsce - Debata w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego" organizowanej 12 marca 2009 przez Polskie Lobby Kobiet i Demokratyczną Unię Kobiet w Sejmie RP - więcej >>

  • Wystąpienie Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Poszukiwanie Modelu Szkoły Wyższej nt. "Doskonalenie Usług Edukacyjnych w Szkołach Wyższych w Procesie Integracji z Unią Europejską" zorganizowanej przez Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy wspólnie z The University of Buckingham w Wielkiej Brytanii - 6-8 lutego 2009 r. w Szklarskiej Porębie - więcej >>
 
webmaster: Jerzy Lamprecht strona startowa: www.lgeringer.pl ^