kontakt e-mail 

NAWIGACJA
O MNIE
UE
KONTAKT
ARCHIWUM
 

 

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją zewnętrznej kontroli finansowej Unii Europejskiej. Nie jest organem sądowym.

Głównym zadaniem Trybunału jest kontrola rachunków wszystkich dochodów i wydatków Unii. Trybunał kontroluje dokumenty oraz, w razie potrzeby, może przeprowadzać kontrole w siedzibie instytucji dysponujących środkami z budżetu Unii oraz innych podmiotów otrzymujących płatności z unijnego budżetu. Trybunał wspomaga także Radę i Parlament Europejski w wykonywaniu ich funkcji kontrolnych w zakresie wykonywania budżetu. Po zakończeniu każdego roku budżetowego Trybunał sporządza sprawozdanie, które jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sprawozdanie to stanowi podstawę udzielenia Komisji Europejskiej przez Parlament Europejski absolutorium z realizacji budżetu.

Trybunał nie ma jednak kompetencji do egzekwowania stwierdzonych naruszeń prawa. Nie może on również nakładać żadnych sankcji na kontrolowane przez siebie instytucje. Jego funkcja ogranicza się do sporządzania sprawozdań z przeprowadzanych kontroli.

W skład Trybunału wchodzi jeden obywatel z każdego państwa członkowskiego. Członkowie Trybunału są mianowani na 6 lat spośród kandydatów przedstawionych przez państwa członkowskie. Kandydaci do Trybunału Obrachunkowego są wybierani spośród osób, które wchodzą lub wchodziły w swoich państwach w skład organów kontroli zewnętrznej, lub osób mających szczególne kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska. Listę członków Trybunału przyjmuje Rada po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Członkowie Trybunału pełnią swoją funkcję niezależnie. Nie mogą się zwracać o instrukcje ani przyjmować instrukcji od żadnego rządu lub jakiegokolwiek organu. Nie mogą również wykonywać żadnej, zarobkowej lub niezarobkowej, działalności zawodowej podczas pełnienia swoich funkcji. Ich mandat jest odnawialny.

Członkowie Trybunału wybierają spośród siebie prezesa na 3 lata. Jego mandat również jest odnawialny.

Trybunał ma siedzibę w Luksemburgu.

źródło: informacje dzięki uprzejmości serwisu www.POLSKAwUE.gov.pl
zdjęcie: http://eca.europa.eu

 
Rekreacyjna jazda konna Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności Polityka prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. ^