kontakt e-mail 

NAWIGACJA
O MNIE
UE
KONTAKT
ARCHIWUM

 

Moje działania w regionie - podziękowaniakwiecień 2018

luty 2018
 

styczeń 2018

październik 2017
 

lipiec 2017

lipiec 2017
 

czerwiec 2017

czerwiec 2017
 

marzec 2017

kwiecień 2016
 

kwiecień 2016
Podziękowanie za wygłoszenie wykładu
dla działaczy UTW w Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu

marzec 2016
Podziękowanie za wsparcie humanitarnej
i charytatywnej działalności Polskiego
Czerwonego Krzyża
 

listopad 2015
Podziękowanie za współpracę na rzecz
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
- Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

sierpień 2015
Podziękowanie za wsparcie IX Charytatywnego
Pikniku Motocyklowego - Zarząd Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom "Tęcza" w Oławie
 

sierpień 2015
Podziękowanie za okazaną pomoc i finansowe
wsparcie wyjazdu osób z niepełnosprawnością na
obóz rehabilitacyjny - Środowiskowy Dom Samopomocy Kamyk

lipiec 2015
Podziękowanie za wsparcie II Festiwalu
im. Władka Szomańskiego "nie tylko gospel"
w Mieroszowie - organizatorzy
 

lipiec 2015
Podziękowanie za wieloletnią współpracę oraz
pomoc i sponsorowanie nagrody dla
laureatów konkursu "AgroLiga 2015"
- Opolski Ośrodek Doradctwa Rolniczego
w Łosiowie

czerwiec 2015
Podziękowanie za bezinteresowne pełne
zaangażowanie, włożony trud i wysiłek
w organizację wystawy - organizatorzy
Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej
GŁOGÓW 2015
 

czerwiec 2015
Podziękowanie za całokształt współpracy
w roku szkolnym 2014/2015
- Społeczność Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu

kwiecień 2015
Podziękowanie za ufundowanie nagrody
głównej XII Wrocławskiego Konkursu
Języka Angielskiego "English Master 2015"
 

kwiecień 2015
Podziękowanie za życzliwość, wsparcie,
zaangażowanie i pomoc w organizacji
III. Wojewódzkiego Konkursu Piosenki
Osób Niepełnosprawnych - Zespół
Organizacyjny Konkursu w Brzegu

marzec 2015
Podziękowanie za bezinteresowną pomoc,
serce i życzliwość okazane uczestnikom
XXIV Konfrontacji Instrumentów Dętych
- Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Oławie

 

marzec 2015
Podziękowanie za złożone mi gratulacje
z okazji zdobycia tytułu "Hipokrates 2015"
- dr n med. Krystyna Kobel-Buys


marzec 2015
Podziękowanie za objęcie honorowym patronatem
XIV Międzyszkolnego Konkursu
"Omnibus Zdrowia i Sportu"
- Gimnazjum nr 16 we Wrocławiu
 

marzec 2015
Podziękowanie za objęcie honorowym patronatem
V Dolnośląskiego Konkursu Wiedzy o Polakach
- Krajowa Izba Doradców Podatkowych

marzec 2015
Podziękowanie za wkład w przygotowanie V Balu
Charytatywnego na rzecz osób niepełnosprawnych
- Fundacja Pomocy Niepełnospeawnym "Płakowice"
 

luty 2015
Podziękowanie za okazane wsparcie XV Balu
Charytatywnego - Dzierżoniowskie
Stowarzyszenie Kobiet "Amazonki"


grudzień 2014
Podziękowanie za objęcie patronatem
międzyszkolnego konkursu "Wszyscy rodzą się wolni"
- Dyrekcja Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Administravyjnych we Wrocławiu
 

październik 2014
Podziękowanie za przekazane materiały związane z Parlamentem Europejskim
- Urząd Gminy Polkowice
 

październik 2014
Podziękowanie za wsparcie przedsięwzięć edukacyjnych
- Dyrekcja Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Strzegomiu

październik 2014
Podziękowanie za pomoc przy realizacji
Festiwalu Modelarstwa - Łużyckie
Stowarzyszenie Miłośników Modelarstwa w Lubaniu
 

wrzesień 2014
Życzenia pomyślności i wielu sukcesów w pracy zawodowej dla dobra demokratycznej Wspólnoty Europejskiej
- Uczestnicy polsko-litewskiego projektu z Liceum Ogólnokształcącego w Lubsku
 

wrzesień 2014
Podziękowanie za pomoc w organizacji
wystawy z okazji 780 rocznicy lokacji Oławy
- Komitet Organizacyjny "Oława - 2014"

wrzesień 2014
Podziękowanie za pomoc w uzyskaniu
dofinansowania do zabiegów rehabilitacyjnych
- Koło Ligi Kobiet Polskich w Nowej Rudzie
 

czerwiec 2014
Podziękowanie za zaproszenie p. Kazimiery
Kucharskiej na wizytę studyjną do PE
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

maj 2014
Podziękowanie za objęcie patronatem honorowym
projektu "Z kulturą w Europie"

 

maj 2014
Podziękowanie za objęcie patronatem Polsko-Czeską
Akademię Dzieci w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

maj 2014
Podziękowanie za udział w Polsko-Czeskiej
Akademii Dzieci w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
 

kwiecień 2014
Podziękowanie za ufundowanie nagrody
głównej w XI Wrocławskim Konkursie Języka
Angielskiego English Master 2014

kwiecień 2014
Podziękowanie za życzliwość, sympatię i pomoc
- organizatorzy II Festiwalu Twórczości
Amatorskiej Seniorów
 

luty 2014
Podziękowanie za to, że mimo licznych obowiązków
poselskich znalazła Pani czas, by swoją
obecnością uświetnić obchody jubileuszu X-lecia
Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
ATENA w Obornikach Śląskich - Zarząd i członkowie
Stowarzyszenia UTW ATENA w Obornikach Śląskich

luty 2014
Podziękowanie za wkład w przygotowanie IV Balu
Charytatywnego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
- Zarząd Fundacji Pomocy Niepełnosprawnych "Płakowice" 

styczeń 2014
Podziękowanie za wygłoszenie wykładu
pt. "Unia Europejska i szanse dla obywateli w wieku starszym"
dla słuchaczy Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku i uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Legnicy - dyrekcja CKZiU

grudzień 2013
Podziękowanie za zaangażowanie, wsparcie i pomoc
w organizacji VI edycji Ogólnopolskiej Gali
Charytatywnej "Gwiazdka na Gwiazdkę"


 

grudzień 2013
Podziękowanie za objęcie honorowym patronatem
V Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii
Europejskiej oraz ufundowanie nagród
dla finalistów - dyrekcja Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej
w Świebodzicach

grudzień 2013
Podziękowanie za pomoc i wsparcie przy
realizacji projektu "Dni Informatyki 2013"
- Koordynator projektu "Dni Informatyki 2013" 

grudzień 2013
Podziękowanie za objęcie imiennym patronatem
autorskiego międzyszkolnego konkursu wiedzy
o prawach i wolnościach człowieka
"Wszyscy rodzą się wolni",
za ufundowanie nagród dla wszystkich finalistów
- Dyrekcja ZSE-A we Wrocławiu

grudzień 2013
Podziękowanie za ufundowanie wyjazdu do
Parlamentu Europejskiego zwycięzcy konkursu
na znak graficzny "Oleskiego Koszyka"
- Starosta Oleski, Stowarzyszenie Klaster
Dobrej Żywności "Oleski Koszyk"

 

grudzień 2013
Podziękowanie za udział w spotkaniu w ramach
projektu "Nic o Nas bez Nas" organizowanego
przez Niezależne Zrzeszenie Studentów
Uniwersytetu Wrocławskiego - koordynator
projektu "Nic o Nas bez Nas"

listopad 2013
Podziękowanie za działalność na rzecz Ligi
Kobiet Polskich, za osobiste zaangażowanie
w poprawę jakości życia kobiet i ich rodzin
oraz za wrażliwość społeczną w 100-lecie
działalności Ligi Kobiet Polskich
- Zarząd Główny LKP i Koło LKP w Nowej Rudzie
 

listopad 2013
Podziękowanie za wsparcie organizacji II edycji
wystawy obrazów ciekłych kryształów DNA
"Wrocławianie rozebrani do ostatniej nitki... DNA"
- Stowarzyszenie ArtWszywka, Biotteam, Studenckie
Koło Genetyki Klinicznej UM we Wrocławiu,
Photonic and Bionanotechnology Association PhoBia

listopad 2013
Podziękowanie za objęcie Patronatu Honorowego
nad XIV Międzynarodowym Festiwalem Spółdzielczych
Zespołów Artystycznych "Tęcza Polska"
- Krajowa Rada Spółdzielcza
 

listopad 2013
Podziękowanie za pomoc w uzyskaniu darów
rzeczowych, za chęć działania, tworzenia
i zmieniania na lepsze otaczającego świata
oraz postawę otwartą na potrzeby drugiego
człowieka - Zarząd Wrocławskiego Koła Towarzystwa
Pomocy im. św. Brata Alberta wraz
z mieszkańcami schronisk

listopad 2013
Podziękowanie za współpracę w kształtowaniu
postaw europejskich uczniów Szkoły
Podstawowej nr 90 im. prof. St. Tołpy
we Wrocławiu - dyrekcja SP nr 90 

październik 2013
Podziękowanie za pomoc przy realizacji
IV Łużyckiego Konkursu Plastikowych i Kartonowych
Modeli Redukcyjnych o Puchar Starosty
Lubańskiegio i Burmistrza Mista Lubań 2013
- Organizatorzy


październik 2013
Podziękowanie za wspieranie i propagowanie
działalności Towarzystwa Rozwoju Ziemi
Brzeskiej a także bezinteresowną pomoc
i okazaną życzliwość - Zarząd TRZB


 

październik 2013
Podziękowanie za przekazanie środków na
sfinansowanie sztandaru poprzez symboliczny
wykup gwoździa - członkowie Związku Nauczycielstwa
Polskiego Oddział Wrocław-Fabryczna

październik 2013
Za uśmiech, radość, szczęście jakie nam
Pani ofiaruje - Stowarzyszenie ACTIV


 

październik 2013
Za wieloletnią współpracę i wkład w wychowanie
patriotyczne młodzieży oraz poznawanie
piękna własnej Ojczyzny
- Społeczność szkolna Gimnazjum nr 1
im. Zjednoczonej Europy w Nowej Rudzie


październik 2013
Podziękowanie za zaproszenie i stworzenie możliwości
zapoznania się z organizacją oraz działalnością
struktur parlamentarnych Unii Europejskiej
podczas wizyty w Parlamencie Europejskim
- Pełnomocnik Rektora ds. UTW w AWF Wrocław,
Rada Programowa oraz Studenci-Seniorzy
 

październik 2013
Podziękowanie za dar 1% jaki otrzymaliśmy
od Państwa - Stowarzyszenie św. Celestyna

październik 2013
Tytuł Mecenasa Kultury "Pro Human Pro Arte"
za aktywne wspieranie środowisk twórczych
i zaangażowanie na rzecz promocji narodowej
kultury i sztuki - założyciel Galerii Gwiazd
 

lipiec 2013
Podziękowanie za wsparcie XVII Festiwalu
Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje
Artystyczne Ciechocinek 2013 - Fundacja
Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych Pro Omnibus"

czerwiec 2013
Podziękowanie za przygotowanie wystąpienia
na międzynarodową konferencję "How to
increase Motivation, Entrepreneurship and Employability"
zorganizowaną przez Prywatne Centrum
Kształcenia Kadr w Jeleniej Górze
- Dyrekcja Prywatnego Centrum Kształcenia Kadr
 

czerwiec 2013
Podziękowanie dla Biura Poselskiego Poseł
Lidii Geringer de Oedenberg za wsparcie
projektu "Spotkania z Parlamentem Europejskim"
realizowanego przez Polską Fundację
im. Roberta Schumana - Dyrektor Fundacjiczerwiec 2013
Podziękowanie za objęcie honorowym patronatem
XII Miejsko-Gminnego Turnieju Wiedzy
o Zjednoczonej Europie oraz ufundowanie
nagrody głównej - wizyty w Parlamencie
Europejskim w Brukseli - społeczność szkolna
Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy
w Nowej Rudzie
 

czerwiec 2013
Podziękowanie za pomoc w przygotowaniu
Festynu z okazji Dnia Dziecka
- Przedszkole w Pomianowie Dolnym
czerwiec 2013
Podziękowania za zaproszenie do udziału w wizycie
parlamentarnej oraz objęcie honorowym
patronatem spotkania historyczno-europejskiego
dla młodzieży „Wolna Polska-Zjednoczona Europa”
- Dyrekcja Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Strzegomiu
 

maj 2013
Podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie działań
w związku z organizacją I Konfrontacji
Młodych Akordeonistów - Oława 2013
- dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. Jadwigi Szajny Lewandowskiej w Oławie

maj 2013
Podziękowanie za wygłoszenie prelekcji na temat
działań Parlamentu Europejskiego i jego
znaczenia dla rozwoju naszego kraju
- Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i uczniowie
Zespołu Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu
 

kwiecień 2013
Podziękowanie za objęcie patronatem honorowym
VII Forum Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
za ufundowanie nagrody specjalnej w
konkursie poetyckim "Różne barwy poezji"
- Prezes Ząbkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
Burmistrz Ząbkowic Śląskich

kwiecień 2013
Podziękowanie za ciągłą i bezinteresowną pomoc,
serce, życzliwość i wsparcie organizowanego
przez Dom Małych Dzieci w Jaworze
VI Balu Charytatywnego - Dyrektor, wychowankowie
oraz personel Domu Małych Dzieci w Jaworze
 

kwiecień 2013
Podziękowanie za okazaną życzliwość i wsparcia
- Zarząd Stowarzyszenia "W Naszym Domu"kwiecień 2013
Podziękowanie za zaproszenie na wizytę parlamentarną
do Strasburga, współpracę oraz zaangażowanie
w sprawy społeczności polskiej
- Oddział "Pogórze Izerskie" w Lubaniu
 

kwiecień 2013
Podziękowanie za ufundowanie nagrody głównej
w X Wrocławskim Konkursie Języka Angielskiego
English Master 2013
- dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 90 we Wrocławiu

marzec 2013
Podziękowanie za bezinteresowną pomoc, serce
i życzliwość okazane uczestnikom XXII Konfrontacji
Instrumentów Dętych - Oława 2013
- Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Oławie
 

marzec 2013
Podziękowanie za okazaną pomoc i życzliwoœć
w realizacji I Wojewódzkiego Konkursu Zakochanej
Piosenki Osób Niepełnosprawnych
pt. "Mam Prawo Kochać"
- Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu

marzec 2013
Podziękowanie za objęcie Patronatem Honorowym
VI Międzynarodowego Konkursu Wokalnego
im. H Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu
i ufundowanie Nagrody Specjalnej
- Prezes Towarzystwa Miłośników Muzyki
Wokalnej im. H. Halskiej-Fijałkowskiej
 

marzec 2013
Podziękowanie za objęcie honorowym patronatem
Gminnego Konkursu Języka Niemieckiego dla
Gimnazjalistów oraz za przekazanie
nagród rzeczowych dla laureatów konkursu
- dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudnej

marzec 2013
Podziękowanie za bezinteresowną pomoc i życzliwość
okazaną naszemu Stowarzyszeniu.
Przyznanie tytułu "Przyjaciela Stowarzyszenia"
- Zarząd Stowarzyszenia Kobiet "Amazonki" w Dzierżoniowie

 

marzec 2013
Podziękowania za objęcie patronatem i ufundowanie
nagród dla laureatów XII Międzyszkolnego Konkursu
„Omnibus Zdrowia i Sportu” organizowanego
przez Gimnazjum nr 16 im. Andrzeja Waligórskiego
we Wrocławiu

marzec 2013
Podziękowania za udzieloną pomoc na rzecz OSP
w Starym Gierałtowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej
na terenie Gminy Stronie Śląskie
- Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Stroniu Śląskim
 

marzec 2013
Podziękowanie za udział w aukcji charytatywnej
- Fundacja "Mam Marzenie"


luty 2013
Podziękowanie za życzliwość i udzielone wsparcie
przy organizacji balu charytatywnego w Brzegu
- Zarząd Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej
 

luty 2013
Podziękowanie za zaangażowanie w Grę Miejską
"Spotkania z PE" w ramach projektu Fundacji Schumana
ze środków finansowych Parlamentu Europejskiego

styczeń 2013
Podziękowanie za kolejne zaproszenia do Parlamentu
Europejskiego dla słuchaczy Stworzyszenia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku "Atena" w Obornikach Śląskich
 

styczeń 2013
Podziękowanie za wygłoszenie wykładu dla Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

styczeń 2013
Podziękowanie za wkład w rozwój powiatu
brzeskiego
 

styczeń 2013
Podziękowanie za ufundowanie po raz siódmy nagrody
głównej w konkursie "I TY możesz zostać Omnibusem'
- Gimnazjum nr 3 im. Orląt Lwowskich w Brzegu

styczeń 2013
Podziękowanie za objęcie patronatem konkursu
"Mistrzyni Sztuki Słowa - Ponad Granicami"

 

grudzień 2012
Podziękowanie za ufundowanie nagród i objęcie
honorowym patronatem Międzyszkolnego
Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej


grudzień 2012
Podziękowanie za ufundowanie nagród w postaci wyjazdu
do Parlamentu Europejskiego oraz wieloletnią,
owocną współpracę
- Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowe
 

grudzień 2012
Podziękowanie za wsparcie i przychylność w działaniach
- Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa

grudzień 2012
Podziękowanie za wygłoszenie wykładu
podczas Dnia Europejskiego
- Zespół Szkół nr 11 we Wrocławiu

 

grudzień 2012
Podziękowanie za objęcie imiennym patronatem międzyszkolnego
konkursu wiedzy o prawach i wolnościach
człowika "Wszyscy rodzą się wolni"
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu

listopad 2012
Podziękowanie za pomoc w zdobyciu Europejskiej Nagrody
Obywatelskiej Civi Europaeo Praemium oraz za
wspieranie Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie

 

październik 2012
Podziękowanie za pomoc w przygotowaniu II Biesiady
Świętojańskiej 2012 w Jerzmanowicach
- Stowarzyszenie Przyjaciół Trójki,
Stowarzyszenie www.jerzmanka.pl

październik 2012
Podziękowanie za wspólne spotkanie podsumowujące
projekt edukacyjny "Poznajmy kraje
Unii Europejskiej" - Dzieci oraz całe
środowisko Przedszkola nr 99
 

wrzesień 2012
Podziękowanie za pomoc oraz wsparcie w zorganizowaniu
XXVIII Biegu Ulicznego o Memoriał Bogusława Psujka
- Wojskowy Klub Sportowy "Oleśniczanka"

wrzesień 2012
Podziękowanie za ufundowanie nagrody w konkursie
na "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy"
- Burmistrz miasta i gminy Radków
 

lipiec 2012
Podziękowanie za wkład w promowanie działalności Stowarzyszenia św. Celestyna
- Zarząd Stowarzyszenia św. Celesyna
 

czerwiec 2012
Podziękowanie za wieloletnią współpracę oraz pomoc
i sponsorowanie nagrody dla laureata konkursu o miano
najlepszego Gospodarstwa Rolnego oraz najlepszej
Firmy Przetwórstwa Rolno-Spożywczego i Usług
w województwie opolskim AGROLIGA 2012 - dyrekcja
Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

czerwiec 2012
Podziękowania za wieloletnią współpracę, ufundowanie
głównej nagrody oraz objęcie honorowym patronatem
Turnieju Wiedzy o Zjednoczonej Europie
- społeczność szkolna Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej
Europy w Nowej Rudzie
 

czerwiec 2012
Podziękowanie za niezwykłą ofiarność i zaangażowanie
na rzecz młodzieży oraz wsparcie inicjatywy promocji
zdrowia i ekologii w ramach Gimnazjalnego
Festiwalu Zdrowia - społeczność szkolna Gimnazjum
im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie

czerwiec 2012
Podziękowanie za okazane serce
- przedszkolaki z Pomianowa Dolnego
 

czerwiec 2012
Podziękowanie za obecność podczas radosnego
i symbolicznego dla mieszkańców Sycowa wydarzenia
- uroczystego otwarcia Parku Miejskiego po jego rewitalizacji
- Burmistrz Miasta i Gminy Syców


maj 2012
Podziękowanie za objęcie patronatem konkursu
literackiego "Złota jesień" i ufundowanie głównej
nagrody - wyjazdu do Parlamentu Europejskiego
- dyrekcja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. K.K. Baczyńskiego w Dzierżoniowie
 

kwiecień 2012
Podziękowanie za inspirację do podejmowanych przez nas
działań poszerzających wiedzę młodzieży o procesie
integracji, instytucjach i formach działalności UE
- uczniowie, grono pedagogiczne oraz dyrektor Gimnazjum
Publicznego im. gen. St. Maczka w Lądku-Zdroju

marzec 2012
Podziękowanie za zaproszenie do Parlamentu
Europejskiego w dniach 12-13 marca 2012
- Pracownicy Zakładu Linii Kolejowych w Opolu


 

marzec 2012
Certyfikat Dobrego Serca za dobre serce, które
pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy,
za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia
dobra, za bezinteresowną pomoc i życzliwość
- Amazonki z Dzierżoniowa

marzec 2012
Podziękowanie za nieodpłatne wygłoszenie wykładu
audytoryjnego "Unia równych szans"
- Samorząd słuchaczy UTW w Uniwersytecie
Wrocławskim, Kierownik UTW
 

luty 2012
Podziękowanie za wsparcie inicjatywy, w myśl której
odbyła się znacząca dla miasta Kłodzka impreza
- Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego,
Burmistrz Miasta Kłodzkaluty 2012
Podziękowanie za zaangażowanie w akcję "Nakrętka"
- Jesteśmy wdzięczni za wielkie serce i pomoc ofiarowaną
naszym podopiecznym. Ten piękny gest pomaga dzieciom
chorym na nowotwory walczyć z ciężką chorobą i daje
nadzieję na bezcenny dar życia.
Fundacja "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową"
 

luty 2012
Podziękowanie za udział w debacie "Solidarność - brzemię
współczesnego człowieka", podzielenie się bogatym
doświadczeniem w pracy parlamentarnej, pogłębienie
naszej wiedzy na temat Unii Europejskiej, uwarumowań
gospodarczych i politycznych oraz idei solidarności
międzyludzkiej - Dyrekcja, Uczniowie, Rada Rodziców,
Wolontariat i Samorząd Uczniowski

styczeń 2012
Wrocławska Grupa Amnesty International dziękuje
za udział w 12-tym Maratonie PIsania Listów

 

styczeń 2012
Podziękowanie za dar i wsparcie tegorocznej XX edycji Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy "Gramy z pompą!
Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko,
czyli zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia
wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych
z cukrzycą" - Szef Sztabu WOŚP w Lądku-Zdroju
kliknij aby powiększyć
grudzień 2011
Podziękowanie dla pracowników Biura Poselskiego
Posła do Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer
de Oedenberg za wspaniałą prelekcję na temat
"Prezydencja Polski w Unii Europejskiej"
- Dyrekcja Gimnazjum Publicznego im. Wł. Reymonta w Kłodzku

 
kliknij aby powiększyć
grudzień 2011
Podziękowanie za okazaną pomoc i współpracę
w trakcie organizacji tegorocznej edycji Ołaawskich
Dni Informatyki - Koordynator projektu
II Oławskich Dni Informatyki

kliknij aby powiększyć
grudzień 2011
Podziękowanie za wsparcie XV symulacji obrad
Organizacji Narodów Zjednoczonych Wrocław Model
United Nations - dyrekcja Liceum
Ogólnokształcącego nr V we Wrocławiu, Sekretarz
Generalny Symulacji Wrocław Model United Nations
 
kliknij aby powiększyć
grudzień 2011
Podziękowanie za pomoc w organizacji IV edycji ogólnopolskiego
koncertu charytatywnego "Gwiazda na gwiazdkę"
oraz ufundowanie nagrody dla wykonawcy
Paweł Kaczmarowski - pomysłodawca i dyrektor artystyczny
koncertu oraz Integracyjne Stowarzyszenie osób
z niepełnosprawnością intelektualną "Pentatonika"
kliknij aby powiększyć
grudzień 2011
Podziękowanie za okazaną pomoc w przygotowaniu
obchodów 50-lecia szkoły - Dyrekcja Gimnazjum
Publicznego w Lądku-Zdroju 
kliknij aby powiększyć
listopad 2011
Podziękowania za aktywny udział w konferencji
naukowej pt: "Przejawy dyskryminacji we współczesnym świecie"
- Interdyscyplinarne Studenckie Koło Rozwoju Administracji
ISKRA na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.
kliknij aby powiększyć
listopad 2011
Podziękowanie za zaangażowanie i uczestnictwo w panelu
"Elastyczne formy zatrudnienia - szansa czy zagrożenie?",
który miał miejsce 25 listopada br. podczas
Dolnośląskiego Forum Polityczno-Gospodarzcego w Krzyżowej
- Prezes Zarządu CLARENA Sp. z o.o. Sp. komandytowa
 
kliknij aby powiększyć
listopad 2011
Podziękowanie za czynny wkład w promowanie działalności
Ośrodka prowadzonego przez Stowarzyszenie Świętego Celestyna
- Zarząd Stowarzyszenie Świętego Celestyna w Mikoszowie
kliknij aby powiększyć
listopad 2011
Podziękowania za udział w IV edycji Taniec Towarzyski
"Senior Star" - Stowarzyszenie ACTIV Wrocławska ABS
 

październik 2011
Dyplom za uzyskanie nominacji w konkursie "Akcja Akacja,
Akcja Dąb - NIezwykli Dolnoślązacy 2011"
- Dolnośląska Federacja Organzacji Pozarządowych
kliknij aby powiększyć
październik 2011
Podziękowania za ufundowanie nagrody dla zwycięzcy
IV Regionalnego Konkursu Historycznego - Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze i organizatorzy konkursu

 
kliknij aby powiększyć
październik 2011
Podziękowanie za poświęcony czas i przygotowanie
multimedialnego przemówienia dla gości Kongresu
FIGIEFA i SDCM - Prezes Stowarzyszenia
Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacynych
kliknij aby powiększyć
wrzesień 2011
Podziękowanie za wygłoszenie wykładu i zaproszenie
dwóch osób do Parlamentu Europejskiego
- słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku na
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 
kliknij aby powiększyć
wrzesień 2011
Podziękowanie za pomoc oraz wsparcie w zorganizowaniu XXVII
Międzynarodowego Biegu Ulicznego o Memoriał Bogusława Psujka
- Prezes Wojskowego Klubu Sportowego Oleśniczanka
kliknij aby powiększyć
czerwiec 2011
Podziękowanie za udział w akcji charytatywnej na rzecz
Grzesia Woźniaka - nauczyciele, uczniowie,
pracownicy MDK w Zgorzelcu
 
kliknij aby powiększyć
czerwiec 2011
Podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu II Parafialnego
Festynu Rodzinnego połączonego z Dniem Dziecka
we Wleniu - duszpasterze rzymskokatolickiej
parafii p.w. Św. Mikołaja Biskupa we Wleniu
kliknij aby powiększyć
czerwiec 2011
Podziękowanie za ufundowanie wyjazdu do Parlamentu Europejskiego
na aukcję w Jeszkowicach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy,
Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Razem Łatwiej",
Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy
 
kliknij aby powiększyć
czerwiec 2011
Podziękowanie za włączenie się w realizację akcji charytatywnej
"Przywrócić Uśmiech" organizowanej przez Samorząd Studencki
DWSSP ASESOR - Przewodnicząca Samorządu Studenckiergo
kliknij aby powiększyć
czerwiec 2011
Podziękowanie za wsparcie dzieci poszkodowanych w ubiegłorocznej
powodzi - Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnowąsach

 
kliknij aby powiększyć
czerwiec 2011
Podziękowanie za pomoc i okazałe wsparcie w przygotowaniu
Przeglądu Zespołów Ludowych i Śpiewaczych "Muzyka Ludowa
- Dolnośląską perłą łączącą pokolenia"
- Wójt Gminy Mysłakowice
kliknij aby powiększyć
czerwiec 2011
Podziękowania za zaszczycenie swoją osobą składu Komitetu
Honorowego Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej Głogów 2011
- Starosta Głogowski, Prezydent Głogowa, Przewodniczący Komitetu Honorowego

 
kliknij aby powiększyć
czerwiec 2011
Podziękowanie za uświetnienie swoją obecnością uroczystości
otwarcia finału III Wrocławskiego Konkursu Wiedzy o Krajach Angielskiego
Obszaru Językowego (KWoKA III) oraz ufundowanie nagrody w postaci wyjazdu do
Strasburga dla laureatki oraz koordynatorki KWoKA III - dyrekcja, zespół
nauczycieli i uczniów Gimnazjum nr 13 im. Armii Krajowej we Wrocławiu
kliknij aby powiększyć
maj 2011
Podziękowanie za wsparcie i pomoc przy organizowaniu festynu z okazji
Dnia Dziecka w Publicznym Przedszkolu w Pomianowie Dolnym
- wdzięczni Przedszkolacy, Personel i Rodzice


 
kliknij aby powiększyć
maj 2011
Podziękowanie za objęcie patronatem honorowym
X Regionalnych Targów Młodzieżowej Przedsiębiorczości
- Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnajalnych w Oleśnicy
kliknij aby powiększyć
maj 2011
Podziękowanie za wyróżnienie naszego druha strażaka
wycieczką do Parlamentu Europejskiego - Zarząd
Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolkowie
 
kliknij aby powiększyć
maj 2011
Podziękowanie za wsparcie pracy na rzecz godnego życia
i lepszej przyszłości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- Zarząd Stowarzyszenia Świętego Celestyna w Mikoszowie
kliknij aby powiększyć
maj 2011
Podziękowanie za objęcie Honorowym Patronatem
X Miejsko-Gminnego Turnieju Wiedzy o Zjednoczonej Europie
- Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie
 
kliknij aby powiększyć
kwiecień 2011
Podziękowanie za ufundowanie nagród rzeczowych
w VII Konkursie Wiedzy o Krajach Anglosaskich
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
kliknij aby powiększyć
kwiecień 2011
Podziękowanie za dar dla laureata Powiatowej Olimpiady
Humanistycznej - Organizatorzy X Powiatowej
Olimpiady Humanistycznej
 
kliknij aby powiększyć
kwiecień 2011
Podziękowania za przekazanie zaproszenia na licytację podczas
II Balu Charytatywnego Liderów Ziemi Kłodzkiej
- Burmistrz Kłodzka i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
kliknij aby powiększyć
marzec 2011
Podziękowania za wsparcie działań Stowarzyszenia
- Zarząd Stowarzyszenia Kobiet "Amazonki" z Dzierżoniowa

 
kliknij aby powiększyć
marzec 2011
Podziękowania za przyjęcie patronatu, pomoc w organizacji
oraz ufundowanie nagród wyborów Miss III Wieku
- Prezes Ząbkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ząbkowicach Śląskich
kliknij aby powiększyć
luty 2011
Dyplom za wybitne zasługi w realizacji celów Stowarzyszenia
"Europejski Instytut Edukacji i Komuniacji Społecnej E-X"
- Prezes stowarzyszenia "Europejski Instytut Edukacji i Komuniacji Społecnej E-X"
 
kliknij aby powiększyć
styczeń 2011
Podziękowania za bezinteresowaną pomoc i życzliwość w pozyskaniu
środków na działalność terapeutyczną naszych mieszkańców
podczas balu charytatywnego w dniu 20 stycznia 2011 r.
- Dyrekcja i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

kliknij aby powiększyć
grudzień 2010
Podziękowania za pomoc w organizacji ogólnopolskiego koncertu
charytatywnego "Gwiazda n gwiazdkę" oraz ufundowanie nagrody
dla wykonawcy Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Sepcjalnego
w Szpitalu Uzdrowiska Cieplice - Teatr Cypriana Kamila Norwida
w Jeleniej Górze, WACHU Sp. z o.o.
 
kliknij aby powiększyć
grudzień 2010
Dyplom Złotego Medalu oraz podziękowania za zasiadanie w Komitecie
Honorowym Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej "Głogów 2010"
- Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,
Honoroy Patron Wystawy i Przewodniczacy Sądu Konkursowego
kliknij aby powiększyć
grudzień 2010
Podziękowania za wsparcie w realizacji programu
"Razem bezpieczniej" oraz włączenie się do plebiscytu na
najpopularniejszego dzielnicowego powiatu dzierżoniowskiego
- Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie
 
kliknij aby powiększyć
grudzień 2010
Podziękowania za obeność podczas Międzynarodowych
Targów Ogrodniczych "Wiosna kwiatów" oraz ufundowanie
nagród-zaproszeń do PE - Dyrektor Opolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
kliknij aby powiększyć
listopad 2010
Wyróżnienie za dokonania na polu kultury i sztuki
Kapituła Nagrody "Kryształowy Alumnus" Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu

 
kliknij aby powiększyć
październik 2010
Podziękowania za sympatię i wsparcie działań
- Zarząd Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego "Tulipan" z Bolesławca

kliknij aby powiększyć
wrzesień 2010
Podziękowanie za pomoc w realizacji przeglądu "RĘKĄ-DZIEŁO"
podczas Dożynek Gminnych - Dyrekcja Gminnego
Centrum Kultury w Siechnicach
 
kliknij aby powiększyć
wrzesień 2010
Podziękowanie za pomoc oraz wsparcie w zorganizowaniu
XXVI Międzynarodowego Biegu Ulicznego o Memoriał Bogusława Psujka
- Prezes WKS Oleśniczanka
kliknij aby powiększyć
Lipiec 2010
Podziękowanie za pomoc w organizacji wyjazdu do Parlamentu
Europejskiego oraz spotkanie z członkami Klubu Turystów OLWIZ
z Wrocławia - Członkowie Klubu Turystów OLWIZ z Wrocławia
 
kliknij aby powiększyć
Lipiec 2010
Podziękowanie za zasponsorowanie nagród na II Otwarty
Turniej Tańca "Dance ma sense" w Krośnicach
- Dyrekcja oraz pracownicy Gminnego Zespołu
Kultury i Bibliotek w Krośnicach
kliknij aby powiększyć
Lipiec 2010
Podziękowanie za stałe utrzymywanie kontaktu z mieszkańcami
Gminy oraz ufundowanie nagrody dla najlepszego zawodnika
Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza Otmuchowa, podczas
XXXVIII Lata Kwiatów w Otmuchowie - Burmistrz Otmuchowa
 
kliknij aby powiększyć
Czerwiec 2010
Wkład w działania na rzecz niezależnego rynku
motoryzacyjnego - Stowarzyszenie Dystrybutorów
i Producentów Części Motoryzacyjnych
kliknij aby powiększyć
Czerwiec 2010
Podziękowanie za ufundowanie nagród na III edycję
konkursu "English for Sou" - Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Sejnach
 
kliknij aby powiększyć
Czerwiec 2010
Podziękowanie za wparcie organizacji 3 Rajdu Ziębickiego
- Burmistrz Ziębic, Starosta Powiatu Ząbkowickiego,
Automobilklub Dolnośląski, Polski Związek Motorowy


kliknij aby powiększyć
Czerwiec 2010
Podziękowanie za wszechstronną pomoc, życzliwość
oraz wsparcie w działaniach podejmowanych dla dobra
uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Bardzie z Filią w Przyłęku - Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku
 
kliknij aby powiększyć
Czerwiec 2010
Podziękowanie za wsparcie oraz pomoc w działaniach
podejmowanych dla dobra uczniów i szkoły - Dyrekcja,
Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu

kliknij aby powiększyć
Czerwiec 2010
Podziękowanie za pomoc w przygotowaniu i zrealizowaniu
festynu osiedlowego "Misja na Ołbinie"
- Zarząd Stowarzyszenia "Żółty parasol"
 
kliknij aby powiększyć
maj 2010
Podziękowanie za przekazanie nagród na XI edycję
Gminnego Konkursu Recytatorskiego "Znani i lubiani"
- Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Żelaznie
oraz organizatorzy konkursu
kliknij aby powiększyć
Kwiecień 2010
Podziękowanie za objęcie patronatu i ufundowanie nagród
dla laureatów "II Międzynarodowego konkursu języka
niemieckiego i wiedzy o krajach niemieckojęzycznych
dla uczniów gimnazjum" - Zespół Szkół Agrotechnicznych
im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie
 
kliknij aby powiększyć
Kwiecień 2010
Tytuł "Przyjaciela Osób Niepełnosprawnych" oraz podziękowanie
za pomoc w spełnianiu marzeń i życzliwość - Stowarzyszenie
Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu
oraz społeczność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bolesławcu
kliknij aby powiększyć
Marzec 2010
Podziękowanie za pomoc w organizacji I Konkursu MISS
Trzeciego Wieku w Ząbkowicach Śląskich - Zarząd
Ząbkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 
kliknij aby powiększyć
Marzec 2010
Podziękowanie za udzielone wsparcie dla działalności
Stowarzyszenia Kobiet "Amazonki" - Stowarzyszenie
Kobiet "Amazonki" w Dzierżoniowie


kliknij aby powiększyć
Marzec 2010
Podziękowanie za patronat nad uroczystością upamiętniającą
V rocznicę śmierci Jana Pawła II oraz za ufundowanie
nagrody "wyjazdu do Parlamentu Europejskiego" - Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników
Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej
 
kliknij aby powiększyć
Marzec 2010
Podziękowanie za ufundowanie nagrody dla laureata konkursu
na "Najpiękniejszy stroik wielkanocny", organizowanego
podczas "IX Gminnej Wystawy Stołów Wielkanocnych"
- Burmistrz Miasta i Gminy Radków
kliknij aby powiększyć
Marzec 2010
Podziękowanie za ufundowanie nagrody dla laureata
wojewódzkiego etapu XIX Festiwalu Piosenki Międzynarodowej
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej

 
kliknij aby powiększyć
Marzec 2010
Podziękowanie za ufundowanie nagrody specjalnej
"Zaproszenie do Parlamentu Europejskiego" oraz nagród
rzeczowych w XXVI Finale Wojewódzkiego Konkursu
"Olimpiada Młodych Producentów Rolnych" - Opolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
kliknij aby powiększyć
Marzec 2010
Podziękowanie za ufundowanie nagród w konkursie
"Ozdoba Wielkanocna" - Opolskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne "Teraz Wieś",
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

 
kliknij aby powiększyć
Wrzesień 2009
Podziękowania za przyjęcie zaproszenia i udział
w obchodach "Święta Wina w Mieście Skarbów"
- Burmistrz Środy Śląskiej
kliknij aby powiększyć
Czerwiec 2009
Podziękowanie za udział w Debacie "Młodzi głosują"
połączonej z prawyborami - Zespół Szkół
Agrotechnicznych w Bożkowie
 
kliknij aby powiększyć
Maj 2009
Podziękowanie za dotychczasową współpracę
i ogromną życzliwość dla społeczności Gromadki
- Wójt Gminy Gromadka
kliknij aby powiększyć
Maj 2009
Podziękowanie za odwiedziny Ziemi Olszyńskiej
- Burmistrz Miasta i Gminy Olszyna

 
kliknij aby powiększyć
Kwiecień 2009
Podziękowanie za ufundowanie nagród dla najzdolniejszej
i najaktywniejszej społecznie młodzieży
- Dyrekcja Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości

kliknij aby powiększyć
Kwiecień 2009
Podziękowanie za wsparcie działań społeczności lokalnej
w obronie krajobrazu, środowiska przyrodniczego,
zdrowia i jakości życia mieszkańców
- Towarzystwa Górskiego "Róża Kłodzka"
 
kliknij aby powiększyć
Marzec 2009
Podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu wojewódzkiego
etapu XVIII Festiwalu Piosenki Międzynarodowej
- Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Bystrzycy Kłodzkiej
kliknij aby powiększyć
Marzec 2009
Podziękowanie za zaproszenie do udziału w wizycie
studyjnej w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli
- członkini Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich - Iwona Bawolska
 
kliknij aby powiększyć
Styczeń 2009
Podziękowanie za wygłoszenie wykładu nt. "Cztery lata w Unii Europejskiej"
- Samorząd i Kierownictwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Uniwersytecie Wrocławskim
kliknij aby powiększyć
Grudzień 2008
Podziękowanie za troskę o mieszkańców Zgorzelca
- Burmistrz Zgorzelca

 
kliknij aby powiększyć
Grudzień 2008
Podziękowania za poparcie kandydatury Stowarzyszenia
Św. Celestyna z Mikoszowi w konkursie Dolnośląski Klucz
- Sukcesu 2008 Zarząd Stowarzyszenia Św. Celestyna z Mikoszowi
kliknij aby powiększyć
Grudzień 2008
Podziękowanie za objęcie honorowego patronatu
oraz ufundowanie nagród w konkursie "Europejczyk 2008"
- Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu
 
kliknij aby powiększyć
Październik 2008
Podziękowanie za wspieranie Towarzystwa Rozwoju Ziemi
Brzeskiej - Zarząd Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej
kliknij aby powiększyć
Wrzesień 2008
Podziękowanie za wizytę w Lewinie Brzeskim
- Burmistrz Lewina Brzeskiego
 
kliknij aby powiększyć
Wrzesień 2008
Podziękowanie za ufundowanie nagród w XXIV Biegu
Ulicznym o Memoriał Bogusława Psujka w Oleśnicy
- Wojskowy Klub "Oleśniczanka" w Oleśnicy
kliknij aby powiększyć
Wrzesień 2008
Podziękowanie za spotkanie
- Dyrekcja Gimnazjum w Lewinie Brzeskim

 
kliknij aby powiększyć
Lipiec 2008
Podziękowanie za ufundowanie zaproszenia członka
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oleśnicy
- Zarząd Oleśnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
kliknij aby powiększyć
Maj 2008
Podziękowanie za ufundowanie nagród dla laureatów
Festiwalu Talentów w Zgorzelcu
- Dyrekcja Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu
 
kliknij aby powiększyć
Maj 2008
Podziękowanie za ufundowanie nagrody dla laureatów
Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej
"Europejczyk 2008" - Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu

kliknij aby powiększyć
Kwiecień 2008
Podziękowanie za ufundowanie nagrody dla laureata
wojewódzkiego etapu XVII Festiwalu Piosenki Międzynarodowej
w Bystrzycy Kłodzkiej - Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie
I Liceum Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kłodzkiej
 
kliknij aby powiększyć
Styczeń 2008
Podziękowanie za wieloletnią współpracę w rozwijaniu
społecznego ruchu kobiet na Dolnym Śląsku
- Zarząd Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i Twórczych
kliknij aby powiększyć
Grudzień 2007
podziękowanie za wsparcie oraz życzliwe przyjęcie
młodzieży strzelińskiej, - Strzelińska młodzież zrzeszona
w Klubach Europejskich
 
kliknij aby powiększyć
Październik 2007
Podziękowanie za zaproszenie przedstawiciela Związku
Nauczycielstwa Polskiego do Parlamentu Europejskiego
- Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Obornikach Śląskich
kliknij aby powiększyć
Wrzesień 2007
Podziękowanie za pomoc i zaangażowanie w organizację
IV Białej Niedzieli w Bierutowie - Prezes Klubu
Honorowych Dawców Krwi w Bierutowie
 
kliknij aby powiększyć
Czerwiec 2007
Podziękowanie za życzliwość wobec środowiska studenckiego
Uniwersytetu Opolskiego oraz okazaną pomoc w działalności
Koła Naukowego Historyków - Rektor, pracownicy
naukowo-dydaktyczni oraz studenci Uniwersytetu Opolskiego
kliknij aby powiększyć
Maj 2007
Podziękowanie za interesujący i piękny wykład na temat
specyfiki pracy Posła do Parlamentu Europejskiego - Społeczność
Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych "Asesor"

 
kliknij aby powiększyć
kwiecień 2007
Dyplom Tygrysa - podziękowanie za aktywną działalność
w Parlamencie Europejskim, promowanie i przybliżanie
działalności Unii Europejskiej mieszkańcom Dolnego Śląska
- Zarząd Rejonowy Wrocław-Krzyki Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
kliknij aby powiększyć
Grudzień 2006
Podziękowanie za gratulacje oraz ciepłe życzenia z okazji
wyboru na Burmistrza Miasta i Gminy Wołów
- Burmistrz Miasta i Gminy Wołów


 
kliknij aby powiększyć
Maj 2006
Podziękowanie za wieloletnie wsparcie oraz znaczny wkład
w rozwój organizacji i pomoc osobom niepełnosprawnym
- Zarząd Stowarzyszenia św. Celestyna z Mikoszowi
kliknij aby powiększyć
Styczeń 2006
Podziękowanie za wsparcie finansowe Stowarzyszenia
św. Celestyna z Mikoszowa - Zarząd Stowarzyszenia
św. Celestyna z Mikoszowi

źródło: informacja własna

 
Catering Żmigród Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności Polityka prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia. ^