Lidia Geringer de Oedenberg

Poseł do Parlamentu Europejskiego

  english version english version
 

 

Ważniejsze konferencje...

 1. "Success Stories", Bruksela, Polityka regionalna UE, 25-26.05.2005, Prelegentka
 2. "Uczestnictwo i współorganizacja w ramach grupy PSE" Konferencji o Nowoczesnej Polityce Spójności (Modern Cohesion Policy) w Parlamencie Europejskim. Poruszane tematy: nowe priorytety polityki spójności UE na lata 2007-2013, strategiczne wytyczne dotyczące spójności, wyzwania dla funduszy strukturalnych. W konferencji uczestniczyli także zaproszeni przez poseł Lidię Geringer de Oedenberg Radni Województwa Opolskiego. 28-29.06.2006
 3. "Równe szanse dla wszystkich" zorganizowana na Uniwersytecie Wrocławskim z udziałem eurodeputowanych, posłów na Sejm i ekspertów w dziedzinie równouprawnienia.
 4. "Podstawowe prawa osób ze środowisk LGBT: Rola Unii Europejskiej w perspektywie 2007 r." Problemy homofobii i dyskryminacji płciowej, 9.11.2006
 5. "Ziemia Kłodzka: Czas na sukces. Perspektywy rozwoju jednego z najciekawszych regionów UE", Kłodzko Rozwój regionu kłodzkiego, 5.02.2005
 6. "Pierwszy Rok w UE", Brzeg, 1 rocznica akcesji do UE, 1.05.2005
 7. "Prawa kobiet i ich obecność w sferze społeczno-politycznej w nowej sytuacji" Równouprawnienie płci, 22.10.2005
 8. "Dolny Śląsk obszarem wolności", Krzyżowa Rozwój Dolnego Śląska, 25.11.2005
 9. "Multilingualism and Culture in regional development. Future prospects of the new EU programmes for culture and education" Kultura i edukacja jako czynniki rozwoju regionalnego, 28.02.2006
 10. "Stosunki ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej", Wrocław Absorpcja funduszy strukturalnych, 12.05.2006
 11. "Człowiek starszy w społeczeństwie i kulturze europejskiej", Wrocław, Starsi ludzie a UE, 19.06.2006
 12. "Modern Cohesion Policy", Strasburg, Nowe priorytety polityki spójności UE na lata 2007-2013, 28-29.06.2006
 13. Międzynarodowa Konferencja o stanie oświaty seksualnej, Warszawa Stan oświaty seksualnej i profilaktyki HIV/AIDS w Polsce, 8.09.2006
 14. "Wspólna strategia polityki równouprawnienia w krajach Unii Europejskiej", Wrocław, Równouprawnienie płci w UE, 21.10.2006
 15. "Szczyt Równości", Berlin, Promocja równości i przeciwdziałania dyskryminacji w UE, 30-31.01.2007
 16. "Ochrona praw człowieka przed ubóstwem i marginalizacją społeczną", Wrocław, Ochrona praw człowieka, 3.03.2007
 17. "National Seminar", Wójtowie, Sytuacja organizacji pozarządowych, 18.05.2007
 18. "Równe Szanse dla Wszystkich", Bruksela, Równouprawnienie płci, 4-5.07.2007
 19. "Walka z dyskryminacją z uwagi na płeć i niepełnosprawność", Strasburg, Równouprawnienie płci, integracja niepełnosprawnych, 17.10.2007
 20. "Umacnianie dialogu społecznego - kształtowanie społecznej Europy", Berlin, Polityka i związki zawodowe, 2.10.2008
 21. Ogólnopolska Konferencja Kobiet Przedsiębiorczych "Chcieć to móc", Wrocław, 17.09.2008
 
webmaster: Jerzy Lamprecht strona startowa: www.lgeringer.pl ^