english version english version

NAWIGACJA
 

 

Prace w Parlamencie Europejskim...

10.09.2009 - Poseł Lidia Geringer de Oedenberg wystosowała 10 września pismo do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pana Jerzego Buzka w sprawie utworzenia w Polsce drugiego Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. Biuro Informacyjne jest niezwykle istotnym przedstawicielstwem instytucji unijnej, do głównych jego zadań należy m.in. informowanie o działaniach polskich europosłów w PE, organizacja oraz wspieranie inicjatyw społecznych związanych z Unią Europejską. Ponad to Biuro Informacyjne prowadzi ścisła współpracę z mediami zachęcając oraz udzielając niezbędnych informacji do produkcji programów o tematyce unijnej, jednocześnie utrzymuje kontakty z Sejmem i Senatem oraz innymi władzami polskimi na szczeblu centralnym. Poseł Lidia Geringer de Oedenberg jako rodowita wrocławianka wyszła z inicjatywą utworzenia drugiego Biura, po Warszawie, w stolicy Dolnego Śląska. Doskonała lokalizacja, a także multikulturowość Wrocławia stwarzają solidne podstawy do rozpoczęcia starań o stworzenie przedstawicielstwa właśnie tutaj. Będąc Kwestorem oraz zasiadając w prezydium Pani Poseł opiekuje się wszystkimi przedstawicielstwami w Europie. Niezaprzeczalnie, jest to ogromna szansa dla Wrocławia na wzmocnienie swojej pozycji jako jednego z najważniejszych miast Polski i Europy.


 
webmaster: Jerzy Lamprecht strona startowa: www.lgeringer.pl ^